A Firing Offense

Mako has a report that a religious school in Israel has fired an unmarried teacher who chose to get pregnant artificially (h/t: Menachem Mendel):

מורה נכנסה להריון מבלי להינשא – ופוטרה מבית הספר

מוסד חינוכי דתי החליט לפטר מורה שעבדה ברציפות כמעט עשור ושהחליטה להיכנס להריון מבלי שנישאה. “היותך רווקה בהריון מהווה עבירה אתית שהיא מבחינתנו קו אדום”, אמר לה המנהל כשביקשה לשוב לעבוד. בינתיים, אף אחד לא מצליח לשכנע את המוסד החינוכי לבטל את ההחלטה

כך ייעשה לאישה שרוצה להביא ילדים לעולם: מורה רווקה ודתייה בת 40, המלמדת במוסד חינוכי דתי יוקרתי פוטרה מעבודתה, לאחר שהחליטה להפוך לאם חד-הורית ולהיכנס להריון באמצעות הפרייה. בהנהלת המוסד החינוכי בו עבדה לא ראו זאת בעין יפה, והחליטו לפטרה מיידית.

תחילתה של הפרשה, המפורסמת הבוקר בעיתון “ידיעות אחרונות”, לפי שלוש שנים, אז יצאה המורה לשנת שבתון בתום תשע שנות עבודה רצופות. היא נותרה בחופשה ללא תשלום במשך שנתיים נוספות, במהלכן החליטה שלא לוותר על חלום האימהות שלה רק משום שלא נישאה – ולהביא ילד לעולם ללא נישואין.

בחודש מאי אשתקד, בעודה בהריון, כשרצתה לשוב ולהשתבץ במערכת השעות, הודיע לה מנהל המוסד החינוכי. “הדרך בה פעלת עומדת בסתירה מוחלטת לערכי המוסר ותפיסתו באשר לחינוך לערכי משפחה”, אמר המנהל. “היותך רווקה בהריון מהווה עבירה אתית שהיא מבחינתנו קו אדום”. הוא ציין בפניה כי יסכים להחזיר אותה לעבודה רק אם תינשא.

“המורה פוטרה כי בחרה להיות רווקה הרה”

לאחר שפנתה לארגון המורים העל-יסודיים בניסיון לקבל עזרה, הבינה כי המוסד החינוכי מתבצר בעמדתו ומסרב לבטל את הפיטורים. בעקבות כך, פנתה המורה לבית המשפט בדרישה לקבל פיצויי פיטורין ובנוסף לקבל פיצויים בגין לשון הרע מהמנהל. לטענתה, הוא התסיס נגדה את שאר המורות, הכפיש את שמה ודאג שתופץ חרושת שמועות כדי לפגוע בשמה ולהשפיל אותה בקרב בני הקהילה בה היא חיה.

עם זאת, במוסד החינוכי ממשיכים להתבצר בעמדתם. “הציבור השולח את בנותיו להתחנך במוסד חינוכי זה, שם דגש חזק במיוחד על נושא החינוך הדתי בכל רבדי החיים – החל מסגנון הלבוש, חינוך לחיי משפחה, נישואים כדת משה וישראל וכלה בחיוך הילדים ברוח זו”, נאמר בכתב ההגנה. “המורה לא פוטרה עקב הריונה, שהרי מדובר במוסד המצווה לעידוד הילודה – אלא בשל בחירתה להיות רווקה הרה”.

Menachem Mendel cites various Halachic analyses of the basic question of the legitimacy of an unmarried woman choosing to become pregnant via IVF, and we have previously discussed the issue here.

If we assume, for the sake of argument, that this is absolutely immoral and the equivalent of promiscuity, then we do have a precedent for the dismissal of the teacher, in the famous responsum of Radvaz, who ruled that a daughter should be removed from the custody of a divorced mother who had “fornicated and borne a child of fornication”, as we have discussed here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *