חכם עובדיה, מאור עינינו

Menachem Mendel writes: In Ynet (Hebrew) Kobi Naḥshoni has a review of sorts of Rabbi Ovadiah Yosef’s third and final volume on the laws of mourning, Ḥazon Ovadiah al Aveilut. … That a popular online news site chose to write about Rav Ovadiah’s book, testifies to his status as a mainstream cultural and religious figure …

As the Christians Do …

At contemporary Orthodox Jewish weddings, various forms of “shtick” are commonly performed by the friends of the bride and groom for their entertainment. In der alte heim, the bride and groom were regaled by – jousting: מיד תינוקות שומטין לולביהן. לולבי התינוקות שומטין הגדולים מידן ואוכלין אתרוגיהן של תינוקות ואין בדבר גזל ולא משום דרכי …