ללמוד וללמד, לשמור ולעשות: לימוד התורה של נשים רק בגדר הכשר מצוה

Previous posts in this series: I, II The previous post in this series closed with Sha’agas Aryeh’s argument that women’s exemption from the commandment to study Torah cannot serve as the basis for their exemption from the commandment to write a Sefer Torah, since they are nevertheless still obligated to study “the commandments that apply …