“ירושלים עוד כך וכך קילומטר”

During her turn in Beit Avi Chai’s series החוט המחבר, the always wonderful Etti Ankri introduces her beautiful interpretation of Rihal’s poem of yearning for ירושלים and ארץ ישראל,‎ יפה נוף, with a brief biographical discussion of Rihal and his magnum opus, the Kuzari, followed by a charming personal, introspective anecdote [YouTube, YouTube]: רבי יהודה …

Reggae, Religion, Righteousness, Refugees and Racism

הם דופקים לך בדלת הם בוכים בכי תמרורים אל תאמר – מה לי עם אלה אלה אנשים שחורים כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שלא ישכח איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח איך צעק לשמיים אז שמור נא על כולנו ריבונו של עולם שלא נזדקק אף פעם לרחמים של בני …