ללמוד וללמד, לשמור ולעשות: לימוד התורה של נשים רק בגדר הכשר מצוה

Previous posts in this series: I, II The previous post in this series closed with Sha’agas Aryeh’s argument that women’s exemption from the commandment to study Torah cannot serve as the basis for their exemption from the commandment to write a Sefer Torah, since they are nevertheless still obligated to study “the commandments that apply …

ללמוד וללמד, לשמור ולעשות: נשים מברכות ברכת התורה מפני שיש להן ללמוד מצות הנוהגות בהן

The introduction to this series broached the question of whether the obligation of women to study the area of Halachah that is relevant to them is included in the מצות תלמוד תורה; this post presents the basic, standard literature on the topic implying the affirmative. The discussion begins with a letter of Maharil to his …