Extreme Makeovers

אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע”פ שיש סימנין בגופו ובכליו … תנו רבנן פדחת ולא פרצוף פנים פרצוף פנים ולא פדחת [מצח] אין מעידין עד שיהו שניהם עם החוטם אמר אביי ואיתימא רב כהנא מאי קרא הכרת פניהם ענתה בם אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי רישא …