וכל מעשיך בספר נכתבים

We recently deployed the Piwik web analytics framework to track our readership. For more information, see our privacy page. Apropos to the topic of communications privacy, here are (in rough chronological order) four lectures and an article I recently recorded and published, available at the Internet Archive: Reading Other’s Mail [studio lecture] Reading Other’s Mail …

Sotah and the Fifth Amendment

This past Shabbas, I noticed an utterly astounding passage in Abravanel’s commentary to the Parshah. The context is a Sotah whom we successfully pressure into confessing her guilt prior to the erasure of the Divine name; the standard view, implied by the Mishnah and Rambam’s codification thereof, is that the consequences to her are limited …

Finding the Balance Between Jurisprudential Sensitivity and Specificity

For C.S., who drew my attention to the similarity between Blackstone’s formulation and that of Maimonides. God, in this past week’s Parshah: מִדְּבַר-שֶׁקֶר, תִּרְחָק; וְנָקִי וְצַדִּיק אַל-תַּהֲרֹג, כִּי לֹא-אַצְדִּיק רָשָׁע.1 Rambam, in explanation of the above verse: שהזהירנו שלא לחתוך הגדרים באומד הדעת החזק ואפילו היה קרוב אל האמת. כמו שיהיה אדם ירדפהו שונאו להרגו …