כי כל העדה כולם קדושים

R. Yaakov Hoffman writes (discussing the Barkan Winery Ethiopian controversy): Run by some of the most right-wing anti-Zionist rabbis in Jerusalem, the “Eidah” (or just “Badatz”) is probably the most widely accepted kosher certifier in the world. It is known for a stringent approach to almost every issue in Jewish dietary law and uncompromising enforcement …

Reggae, Religion, Righteousness, Refugees and Racism

הם דופקים לך בדלת הם בוכים בכי תמרורים אל תאמר – מה לי עם אלה אלה אנשים שחורים כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שלא ישכח איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח איך צעק לשמיים אז שמור נא על כולנו ריבונו של עולם שלא נזדקק אף פעם לרחמים של בני …